ความเป็นมาของ บริษัทมิสเตอร์ทอม เอนจิเนียริ่ง จำกัด

·  บริษัทก่อตั้งปี 2545 (นานกว่า 17 ปี จนถึงปัจจุบัน)

·  ทุนจดทะเบียนบริษัท จำนวนเงิน 20 ล้านบาท

·  ในระยะเวลากว่า 17 ปี มีผลงานมากกว่า 1,000 ผลงาน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

·  มีบริษัทในเครือ 5 บริษัท ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

·  มีที่ตั้งสถานประกอบการของบริษัท เป็นของตนเองเพื่อความมั่นคง


ธุรกิจของบริษัท


Ø บริการรื้อถอน ขนย้าย ติดตั้ง ซ่อมแซมเครื่องจักร ทุกอุตสาหกรรม (ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ)

Ø เป็นที่ปรึกษา ออกแบบ ผลิต และติดตั้งโรงไฟฟ้า หลายประเภทครบวงจร

Ø ขายเครื่องจักรนำเข้าจากต่างประเทศ ทุกอุตสาหกรรม พร้อมบริการหลังการขาย

Ø รับซื้อเครื่องจักรเก่า และเครื่องจักรมือสอง


บริษัทเป็นสมาชิก หอการค้าแห่งประเทศไทย 

บริษัทเป็นสมาชิก หอการค้าสมุทรสาคร

บริษัทเป็นสมาชิก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

บริษัทเป็นสมาชิก สมาคมเครื่องจักรกลไทย  (โดย คุณเลอศักดิ์ อิ้มทับ เป็นกรรมการ สมาคม)

บริษัทเป็นสมาชิก สมาคมการค้าและการลงทุนเอเซียน-สากล (โดย คุณเลอศักดิ์ อิ้มทับ เป็นอุปนายกสมาคม)

บริษัทเป็นสมาชิก หอการค้าแห่งประเทศไทย