ความเป็นมาของ บริษัทมิสเตอร์ทอม เอนจิเนียริ่ง จำกัด


คุณเลอศักดิ์ อิ้มทับ

การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี สาขาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร กรุงเทพฯ

ก่อตั้งบริษัท ขึ้นในปี 2545 (นานกว่า 17 ปีจนถึงปัจจุบัน)ทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท
ในระยะเวลา 17 ปี มีผลงาน 1,000 งาน ทั้งในและต่างประเทศ
บริษัทมี 5 เครือในและต่างประเทศ
เรามีที่ตั้ง บริษัท ของเราเองเพื่อความมั่นคง


ของธุรกิจของเรา

การทำงาน/ตำแหน่งหน้าที่

ตำแหน่ง

บริษัท

ประเภทธุรกิจ

ประธาน

บริษัท มิสเตอร์ ทอม เอ็นจิเนียริง จำกัด

ขาย ติดตั้ง ร่วมลงทุน  โรงไฟฟ้า ทุกประเภท และรับรื้อถอน ขนย้าย ติดตั้งเครื่องจักรทุกอุตสาหกรรม

รองประธาน

บริษัท มิสเตอร์ทอม เซล แอนด์ เซอวิส จำกัด

ศูนย์บริการ ประจำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผลิตภัณฑ์ Servo motor  ของบริษัท Baumuller จากประเทศเยอรมันนี

ผู้บริหารสูงสุด

บริษัท ดับบลิวทีพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

ขาย ติดตั้ง ร่วมลงทุน  เครื่องจักรเกี่ยวกับ การรีไซเคิล ขยะ ทุกชนิด และผลิต น้ำมันจาก ขยะพลาสติก และ     ผลิตเชื้อเพลิง เพื่อป้อนโรงไฟฟ้า

ผู้บริหารสูงสุด

provision co., ltd

(จดทะเบียนการค้าที่ประเทศพม่า)

ร่วมลงทุนในงานรัฐบาลพม่า ด้านโรงไฟฟ้า  ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบน้ำประปา

ผู้จัดการทั่วไป

kingdom power co.,ltd

(จดทะเบียนการค้าที่ประเทศพม่า)

ซื้อ ขาย เครื่องจักร มือสอง ทุกชนิด

ผู้จัดการ

บริษัท คุณโรลล์ (ประเทศไทย) จำกัด

ออกแบบ ติดตั้ง เครื่องจักรผลิตเยื่อกระดาษ และกระดาษ

ผู้บริหารสูงสุด

บริษัท กรีนแลนด์ไทย จำกัด

โรงไฟฟ้าชุมชน

ผู้อำนวยการ

บริษัท นิวแลนด์ เอ็นไวโร เทคโนโลยี จำกัด

ที่ปรึกษาโรงไฟฟ้าทั่วไป

ผู้บริหารสูงสุด

บริษัท 500 แฟร์ จำกัด

จัดงานแฟร์ Online และโฆษณา Online

 


ตำแหน่งงานทางสังคม

กรรมการบริหาร สมาคมเครื่องจักรกลไทย

อุปนายกสมาคม สมาคมการค้าและการลงทุนเอเซียน-สากล

อุปนายก  สมาคมการค้าส่งเสริมธุรกิจภาคกลาง

สมาชิก  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาชิก  สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

สมาชิก  หอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร

ผู้ทรงคุณวุฒิ  การประกวดนวัตกรรมเครื่องจักรแห่งประเทศไทย ปี2559 – ปัจจุบัน

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม