โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน

Design, build, install, and be a consultant about renewable energy power plants

สินค้า และบริการของเรา

 สร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ (จากชุมชน)           

 สร้างโรงไฟฟ้าขยะ RDF    

 สร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล         

 สร้างโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ                       

 สร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน       

 สร้างโรงงานผลิตเชื้อเพลิงไพโรไลซีส         

สร้างโรงไฟฟ้าระบบ ESP (เครื่องดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต)                     

 สร้างโรงไฟฟ้าระบบ CSTR (ถังปฏิกรณ์กวนสมบูรณ์)          

 ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเจนเนอเรเตอร์           

 ติดตั้งเครื่องปั่นไฟไบโอแก๊ส                        

 ติดตั้งเครื่องแก๊สซิไฟเออร์        

 ติดตั้งเครื่องกำเนิดไอน้ำ (Boiler)          

 ติดตั้งเครื่องอัดแท่งเชื้อเพลิง      

 ติดตั้งเครื่องคัดแยกขยะ  

โบรชัวร์ของเรา
   โบรชัวร์โรงไฟฟ้าขยะชุมชน

โบรชัวร์โรงไฟฟ้าชีวมวล

View details »

โบรชัวร์โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ

View details »

โบรชัวร์โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน

View details »

โบรชัวร์โรงงานผลิตเชื้อเพลิงไพโรไลซิส

View details »

โบรชัวร์เครื่องแก๊ซซิไฟเออร์

View details »

เครื่องอัดแท่งเชื้อเพลิง

View details »

เครื่องคัดแยกขยะ

View details »เตาเผา ระบบกำจัดมลพิษจากควัน และน้ำเสีย เป็นระบบที่ทันสมัย ตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่แต่ละประเทศกำหนด
โดยการออกแบบ และผู้ผลิตจากบริษัทในประเทศจีน ที่มีความชำนาญการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน
(มีผลงานมากกว่า 300 โรงไฟฟ้าในประเทศจีน และในประเทศไทย)