โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน

รับออกแบบ ผลิต ติดตั้ง โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน

ประเภทเชื้อเพลิง

เตาเผา ระบบกำจัดมลพิษจากควัน และน้ำเสีย เป็นระบบที่ทันสมัย ตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่แต่ละประเทศกำหนดโดยการออกแบบ และผู้ผลิตจากบริษัทในประเทศจีน ที่มีความชำนาญการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน
(มีผลงานกว่า 300 โรงไฟฟ้า ในประเทศจีน และเป็น OME ให้กับต่างประเทศ)